ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

LEIKKI JA DRAAMA Hauska ja luova tapa oppia!

Kurssilla tutustutaan leikin ja draaman mahdollisuuksiin eri oppiaineiden opetuksessa ja oppimisessa. Työvälineinä kurssilla ovat leikit ja draamakasvatuksen työtavat.

Kurssilla tehdään myös tarinoita leikin ja draaman avulla. Luomme yhdessä mm. oman draamatarinan, jonka kautta tutustumme prosessidraamaan.

Kurssilta saat mukaasi runsaasti ideoita OPS:in tavoitteiden toteuttamiseen yhdessä oppilaittesi kanssa hauskasti, luovasti ja yhteistoiminnallisesti. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti 3. – 6. luokkien opetukseen, mutta on sovellettavissa myös nuoremmille oppilaille.

 

”Kun leikki on osa koulutyötä, koulutyö sujuu kuin leikki!”

www.openleikkikoulu.blogspot.fi