ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Alkuopetuksen matematiikka Varga-Neményi–menetelmällä

Matematiikan rakenteiden oppiminen on konkretiaan perustuvaa yhteistoimintaa. Niin myös tämä Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä -päivä. 

Käytännöllisiä avaimia OPS 2016:n avaamiseen!