ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen

Kurssipäivän aikana käydään tehokkaasti läpi perusasiat lukemaan ja kirjoittamaan opettamisesta unohtamatta ekaluokan arkirutiineja. Päivän loputtua usko omaan osaamiseen on vahva!