ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Yhteinen käsityö vuosiluokilla 1-3

Monimateriaalista käsityötä alkuopetukseen. Lähestytään käsityön opetusta käytännön kautta. Annetaan kattavasti vinkkejä oppilastöihin sekä teorian tasolla että konkreettisesti itse tekemällä hyödyntäen myös uudenlaista teknologiaa.