ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO RY:N KESÄKURSSIT

ALKUOPETUKSEN MATEMATIIKKA VARGA-NEMÉNYI-MENETELMÄLLÄ

Matematiikan rakenteiden oppiminen on konkretiaan perustuvaa yhteistoimintaa. Niin myös tämä Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä -päivä.

Kouluttajana LO, Varga-Neményi-kouluttaja Kirsi Puumalainen