ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Yhteinen käsityö vanhemmille oppilaille

Syvennytään monimateriaaliseen käsityön opetukseen näkökulmana erityisesti vanhemmat oppilaat (4. lk -->). Sisältö on sovellettavissa myös alemmille luokkatasoille. Kurssilla toteutetaan elektroniikkaa monimateriaalosesti sovellettava työ, esim. e-tekstiili. Käsitellään myös uuden OPS:in arvioinnin käytänteitä (kuten e-portfolio).