ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Kuvataidetta ja muotoilua 1

Millaisessa visuaalisessa maailmassa me opettajat ja lapset elämme? Kurssipäivän aikana heittäydymme taiteen ja muotoilun maailmaan keskustellen, ideoiden, kokien ja tehden. Saat konkreettisia välineitä uuden ops:in mukaisen kuvataiteen opetuksen suunnitteluun ja aihekokonaisuuksien rakentamiseen. Päivän taidetyöskentelyssä tutustumme lähiympäristön mahdollisuuksiin kuvataiteen opetuksessa sekä teemme muotoiluharjoituksia maalaten ja rakennellen.