ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO RY:N KESÄKURSSIT

Oivalla matikkaa liikkuen ja leikkien

Koulutuksessa keskitytään siihen, kuinka voi vahvistaa lapsen esimatemaattisia taitoja ja alkuopetuksessa opetettavia matemaattisia taitoja toiminnallisesti erilaisten leikkien, liikunnallisten harjoitteiden sekä erilaisten välineiden avulla. Saat vinkkejä siihen, kuinka voit opettaa lukujonotaitoja, lukumääriä, vertailua, luokittelua ja mittaamista toiminnallisesti. Oppimisen keskiössä on aktiivinen oppiminen sekä oivallus ja oppimisen ilo. Kohderyhmänä esi-ja alkuopetuksessa toimivat luokanopettajat ja lastentarhanopettajat.

Kouluttajana toimii Marja Merikanto luokanopettaja, KM, lastentarhanopettaja ja Espoon alakoulujen matematiikan kehittäjäopettaja.