ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Kuvataidetta ja muotoilua 2 (jatkokurssi)

Toisena kurssipäivänä syvennämme ensimmäisen päivän sisältöjä. Uuden ops:in mukaisesti lähestymme asioita kokemusten ja leikin kautta yhdessä ideoiden ja tehden. Digitaalisuus, pelillisyys ja mediakulttuurit ovat olennainen osa kuvataiteen opetusta. Nopeatempoisen digimaailman tuntemisen lisäksi tarvitaan myös hyviä itsetuntemuksen taitoja sekä kykyä keskittyä ja rauhoittua. Päivän taidetyöskentelyssä tutustumme alakouluun sopiviin kuvausharjoituksiin sekä sovelluksiin sekä teemme muotoiluharjoituksia maalaten ja rakennellen.