ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

KUVATAIDETTA JA MUOTOILUA 2

Toisena kurssipäivänä syvennämme ensimmäisen päivän sisältöjä. Digitaalisuus, pelillisyys ja mediakulttuurit ovat olennainen osa kuvataiteen opetusta. Perehdymme lasten ja nuorten kuvamaailmaan valokuvauksen ja videokuvauksen kautta sekä teemme erilaisia harjoituksia piirtäen, maalaten ja rakennellen. Lisäksi pohdimme yhdessä kuvataiteen arviointia. Päivän opit ovat sovellettavissa 4-6 luokille.