ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT VERKOSSA

Oivalla matikkaa liikkuen ja leikkien

Koulutuksessa keskitytään siihen, kuinka voi vahvistaa lapsen esimatemaattisia taitoja ja alkuopetuksessa opeteltavia matemaattisia taitoja toiminnallisesti erilaisten leikkien, liikunnallisten harjoitteiden sekä erilaisten välineiden avulla. Saat vinkkejä siihen kuinka voit opettaa lukujonotaitoja, lukumääriä, vertailua ja luokittelua liikunnan keinoin. Oppimisen keskiössä on aktiivinen oppiminen sekä oivallus ja oppimisen ilo.

Kohderyhmä esi-ja alkuopetuksessa toimivat luokanopettajat.

Kouluttajat : Maija Salaspuro luokanopettaja, liikunnanaohjaaja ja -kouluttaja, Espoon alakoulujen ops kehittäjä ja Marja Merikanto lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja Espoon alakoulujen matematiikan kehittäjäopettaja.