ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT KORPIKODISSA LAHDESSA

Jumpaten, palloillen ja leikkien

Tule hakemaan käytännön ideoita pienten koululaisten liikuntatunteihin ja koulupäiviin. Yhdessä liikkuen ja ideoita jakaen saat monipuolisia vinkkejä koko lukuvuoden liikuntatuokioihin uuden OPS:n hengessä.