Alkuopetuksen Opettajain Liitto ry

Miksi kuuluisit liittoomme?

Alkuopetuksen Opettajain Liiton tarkoituksena on jäsentensä ammatti-identiteetin ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen sekä kasvatus- ja sivistystyön tukeminen. Liitto toimii yhteistyössä Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n sekä muiden opettajajärjestöjen ja kouluviranomaisten kanssa.

Liitto:

Liiton jäseniksi toivotamme tervetulleiksi kaikki alakoulussa työskentelevät opetusalan ammattilaiset sekä muuten liiton edustamasta alasta kiinnostuneet henkilöt. Liiton toimielimiä ovat liiton kokous ja hallitus. Liiton hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.

Korpikoti
Liiton omistama Korpikoti Lahden Jalkarannassa